Υπηρεσίες

 • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ CONTAINERS
 • ENOIKΙΑΣΕΙΣ PRESS CONTAINERS
 • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
 • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
 • ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 • ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Δ.Χ.
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • OUTSOURCING SERVICES
kadoi

kadoi1

Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων και Βρώσιμων Ελαίων

Από την 01/06/2011 η εταιρεία μας προχώρησε σε ένα ακόμη προϊόν στην Συλλογή – Ανάκτηση Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων και Βρώσιμων Ελαίων.

Χρησιμοποιημένα Βρώσιμα Έλαια

Η εταιρεία μας θέλοντας να βοηθήσει στην οργάνωση της Συλλογής, τοποθετεί στους χώρους εστίασης, δικά της δοχεία για να συγκεντρώνονται τα απόβλητα μαγειρικά Έλαια.

Η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων Ελαίων πραγματοποιείται με νόμιμο τρόπο. Η εταιρεία μας διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι ποσότητες των αποβλήτων Ελαίων πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε.1774/2002 (ABPR).

 

Απαγορεύεται:

 • Να μετατρέπονται σε βλαβερές ζωικές τροφές ή και για ανθρώπινη χρήση μέσω του επαναραφιναρίσματος.

 • Να δημιουργούν μολυσματικές εστίες από την επιπόλαιη διαχείρισή τους.

 • Να απορρίπτονται σε υπονόμους – υδατορέματα- αποχετεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΥΔΑΠ ΑΠ. ΥΓ.179182/656/1979 ( ΦΕΚ 582Β/2-7-1979) Π.Δ.6/17-1-1986 αλλά να δίδονται μόνο για την Παραγωγή Βιολογικοί Πετρελαίου σε εγκεκριμένο φορέα παραγωγής bio diesel.
 • Η Ελλάδα σαν χώρα της Ε.Ε. υποχρεούται να ακολουθήσει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την ανάπτυξη Παραγωγής βιολογικού Πετρελαίου, το οποίο είναι ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε και να ενημερωνόμαστε για την φύση και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε

και να συμβάλουμε όλοι στην προστασία του, ο καθένας με τον τρόπο του.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας 2610 647558